PŘÍSPĚVKY POJIŠŤOVEN NA GENETICKÉ TESTY

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) pro rok 2016 přispívá až 1000 Kč na prevenci trombózy pro dívky od 12 do 18 let včetně.

Příspěvek se týká genetického vyšetření DNA, které odhalí pravděpodobnost trombofilních komplikací – Leidenskou mutaci, zejména ve spojení s užíváním hormonální antikoncepce. Tento příspěvek pokryje z velké části náklady, takže test budete mít u GENLABS téměř ZDARMA!

Nezapomeňte, že oděr vzorku je možné udělat kdekoliv v republice, poslat je do laboratoře GENLABS a my vám výsledky zašleme domů.

K čerpání příspěvku převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné pojišťovně předložit:

  • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
  • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
  • Originál daňového dokladu o zaplacení. Z dokladu musí být zřejmé, že se jedná o úhradu vyšetření k prevenci trombózy.

Kompletní informace o preventivním balíčku naleznete zde:

http://www.cpzp.cz/clanek/4098-0-Preventivni-programy-pro-deti-a-mladez-do-18-let-vcetne-az-1-500-Kc.html

Nově nabízíme testy otcovství a vypracování soudně-znaleckých posudků pro testování otcovství.

Dále nabízíme poradenství z oblasti zdravotnictví a molekulární genetiky/kriminalistiky a molekulární genetiky, odborné konzultace, identifikaci neznámých vzorků (např. ve smyslu rozlišení zvířecí či lidské krve či jiných biologických vzorků).

Více informací zde

PROGRAM PREVENCE CIVILIZAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Příspěvek zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (211) Program prevence civilizačních onemocnění Pojištěnec, který v roce 2016 dosáhl věku 18 let a více, může čerpat příspěvek až do max. výše 400 Kč na:  Preventivní vyšetření rizika tromboembolické nemoci (TEN) při užívání hormonální antikoncepce, anebo ve věku od 45 let při užívání hormonální substituce (HRT). Kompletní informace […]

PŘÍSPĚVEK 300 KČ NA JAKÉKOLIV GENETICKÉ TESTY OD RBP (213)

Zdravotní pojišťovna – Revírní bratrská pokladna (213) svým pojištěncům hradí příspěvek do výše 300,- Kč na jakékoliv genetické vyšetření v renomované genetické laboratoři, jako je GENLABS. Využijte této nabídky pro rok 2016. Např. pro zjištění genetických predispozic k trombóze (vyšetření Leidenské mutace, mutace protrombinového genu), ke kožním melanomům, k potravinové nesnášenlivosti  lepku (Celiakie), k laktózové […]