PROGRAM PREVENCE CIVILIZAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Příspěvek zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (211)

Program prevence civilizačních onemocnění


Pojištěnec, který v roce 2016 dosáhl věku 18 let a více, může čerpat příspěvek až do max. výše 400 Kč na: 

Preventivní vyšetření rizika tromboembolické nemoci (TEN) při užívání hormonální antikoncepce, anebo ve věku od 45 let při užívání hormonální substituce (HRT).

Kompletní informace o preventivním balíčku naleznete zde:

http://www.zpmvcr.cz/prevence/programy-2016/program-prevence-civilizacnich-onemocneni/

Comments are closed.