Články

1. OBJEVUJEME
I když se to v dnešní době může zdát absurdní, melanom stále představuje 75% všech úmrtí spojených s rakovinou kůže. V řeči čísel se ročně jedná celosvětově přibližně o 50000 lidí. Jedná se o jeden z nejzhoubnějších nádorů vůbec.
2. ZKOUMÁME
Výskyt mutací v genech pro CDKN2A a CDK4 byl prokázán v rodinách s častějším výskytem dysplastických névů. Zárodečné mutace v genech CDKN2A a CDK4 jsou přítomny u 40% nemocných s FAMM (familiární výskyt maligního melanomu).
3. DOPORUČUJEME
Včasná diagnostika je alfou a omegou úspěšné léčby melanomu. Melanom je onemocnění, kterému lze prevencí předcházet. Podmínkou pro rozpoznání včasných stadií melanomu je edukace pacientů a pravidelné samovyšetření kůže.
4. ŘEŠÍME
Nabízíme genetický test zjišťující vrozené predispozice pro syndrom familiárního výskytu maligního melanomu (FAMMM). Znalost predispozice k FAMMM může přispět k včasnému záchytu malignity a k celkově úspěšné léčbě.
Chcete se na něco zeptat? Máte zájem o některý z genetických testů?