Genetický test – Dědičně podmíněná odpověď organismu na léčbu antidepresivy a analgetiky

Genetický test je zaměřen na zjištění mutací v genech kódujících cytochrom CYP2D6, který se podílí na metabolizmu více než 25% známých léků. Mezi nimi jsou tzv. beta-blokátory, antiarytmitika, antidepresiva, neuroleptika, opiáty a antiemetika.

Výčet konkrétních léčiv: Desipramin, Imipramin, Venlafaxin, Maprotilin, Trimipramin, Amitriptylin, Nortriptylin, Clomipramin, Fluvoxamin, Fluoxetin, Mianserin, Paroxetin

Výskyt

V ČR se u 40% populace vyskytují mutace v jednom genu a u 7% populace pak mutace v obou genech CYP2D6 (od otce i od matky).

Použití

Test je prováděn u klientů, kteří se začínají léčit promocí antidepresiv (trimipramin), analgetik (tramadol) nebo v případě komplikací a neúčinnosti léčiv, které odbourává CYP2D6.

Sledovaný gen

CYP2D6 gen

Chcete se na něco zeptat? Máte zájem o některý z genetických testů?