Genetický test – Dědičně podmíněná odpověď organismu na léčbu karcinomu plic

Genetický laboratorní test detekuje 16 mutací v genu pro EGFR vhodný pro pacienty s nemalobuněčným nádorem plic nebo kolorektálním karcinomem.

Některé specifické mutace v genu pro EGFR (receptor pro epidermální růstový faktor) brání působení protinádorových léků typu panitumumab, cetuximab, erlotinib, gefitinib. Principem působení těchto léků je právě zablokování receptoru pro epidermální růstový faktor, který je důležitý pro vznik, udržování a další metastazování nádoru. Navíc tyto léky mohou aktivovat vlastní imunitní systém proti nádoru. V případě mutací genu se lék nemůže správně navázat a jeho působení je neúčinné. Vzhledem k nežádoucím účinkům a nákladnosti léčby je důležité tuto léčbu eliminovat u pacientů, pro které by byla v důsledku mutací zbytečná.

Test je schopný detekovat 1% mutantních buněk ve vzorku, který obsahuje i zdravé buňky a zachytí 80% všech možných mutací způsobujících rezistenci k výše uvedeným protinádorovým lékům.

Test se provádí z tkáňových biopsií nebo parafinových vzorků nádoru pacienta.

Sledovaný gen

EGFR gen

Chcete se na něco zeptat? Máte zájem o některý z genetických testů?