Genetický test – Dědičně podmíněná odpověď organismu na léčbu protinádorovými léky rakoviny prsu

Test detekující dvě mutace H131R a F158V v genu pro Fc gama receptor.

Mutace H131R ovlivňuje odpověď na Trastazumab (Herceptin) u metastazující rakoviny prsu. Jiné studie spojují mutaci F158V a citlivost na léčbu Cetuximabem (Erbitux) a Bevacizumabem (Avastin) u rakoviny tračníku a rekta.

Sledovaný gen: FCGR gen

Chcete se na něco zeptat? Máte zájem o některý z genetických testů?