Genetický test – Dědičně podmíněná odpověď organismu na léčbu warfarinem

Test detekuje mutace ovlivňující počáteční stanovení dávek derivátů coumarinu, jako je warfarin, phenprocoumon a acenocoumarol. Tyto deriváty se používají pro prevenci a léčbu žilního tromboembolismu, infarktu myokardu a mozkové mrtvice. Nesprávné dávkování může ohrozit pacienta na životě, dochází např. ke krvácení v případě předávkování nebo nedostatečnému působení léku v případě podhodnocené dávky. Optimální dávka se díky genetickému testu zjistí mnohem rychleji a zdravotní rizika se tak minimalizují

Výskyt

Mutace se vyskytují u cca 20% pacientů.

Použití

Test by měl být proveden u všech pacientů, kteří zahajují léčbu orálními antikoagulans, tzn. léky jako je warfarin (takzvanými coumariny), což jsou antagonisé vitamínu K. Dle FDA jsou výrobci warfarinu povinni přidat do příbalového letáku informaci o možnosti využití genetických testů k zpřesnění odhadu optimální dávky warfarinu pro individuální pacienty. Znalost optimální dávky předchází krvácivým komplikacím způsobených warfarinem a podobnými deriváty.

Testované geny

VKORC1, CYP2C9

Chcete se na něco zeptat? Máte zájem o některý z genetických testů?