Příspěvky pojišťoven na genetické testy

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) pro rok 2016 přispívá až 1000 Kč na prevenci trombózy pro dívky od 12 do 18 let včetně.

Příspěvek se týká genetického vyšetření DNA, které odhalí pravděpodobnost trombofilních komplikací – Leidenskou mutaci, zejména ve spojení s užíváním hormonální antikoncepce. Tento příspěvek pokryje z velké části náklady, takže test budete mít u GENLABS téměř ZDARMA!

Nezapomeňte, že oděr vzorku je možné udělat kdekoliv v republice, poslat je do laboratoře GENLABS a my vám výsledky zašleme domů.

K čerpání příspěvku převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné pojišťovně předložit:

  • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
  • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
  • Originál daňového dokladu o zaplacení. Z dokladu musí být zřejmé, že se jedná o úhradu vyšetření k prevenci trombózy.

Kompletní informace o preventivním balíčku naleznete zde:

http://www.cpzp.cz/clanek/4098-0-Preventivni-programy-pro-deti-a-mladez-do-18-let-vcetne-az-1-500-Kc.html