LABORATOŘ GENLABS

PRO VEŘEJNOST
Lékařská genetika je dynamicky se rozvíjející obor, sledující genetická rizika pro vznik nejrůznějších vrozených i získaných onemocnění. Dokážeme zjistit genetické odchylky v genomu jedince.
PRO LÉKAŘE (ODBORNÍKY)
Pro odbornou veřejnost a lékaře nabízíme vyšetření zejména z oblasti farmakogenomiky. Jedná se o specifické genetické testy na úrovni DNA získané z periferní krve pacienta.
VĚDA A VÝZKUM
Chceme se angažovat v oblasti výzkumu ať už v rámci spolupráce s vědeckými pracovišti nebo v podobě vlastních projektů. Zajímá nás oblast preventivní medicíny a oblast nádorových onemocnění.

Nabízíme 35 specifických genetických testů

Nabízíme vám 35 specifických genetických testů zaměřených na dědičně podmíněná onemocnění, dědičně podmíněná metabolická onemocnění, autoimunitní choroby spojené s HLA systémem, multifaktoriální civilizační choroby, poruchy krevní srážlivosti atd.
Chcete se na něco zeptat?