Genetický test – Dědičně podmíněná odpověď organismu na léčbu antidepresivy, analgetiky, HIV

Genetický test je zaměřen na zjištění mutací v genech kódujících cytochrom CYP2D6, který se podílí na metabolizmu více než 25% známých léků. Mezi nimi jsou tzv. beta-blokátory, antiarytmitika, antidepresiva, neuroleptika, opiáty a antiemetika. Dále je vhodný pro pacienty HIV pozitivní, podstupující anti-retrovirální terapii HAART aj.

Použití

Test je prováděn u klientů, kteří se začínají léčit promocí antidepresiv (trimipramin), analgetik (tramadol), anti-retrovirální terapie HAART nebo v případě komplikací a neúčinnosti léčiv, které odbourává CYP2D6.

Sledovaný gen

CYP2D6

Chcete se na něco zeptat? Máte zájem o některý z genetických testů?