Genetický test – Dědičně podmíněná odpověď organismu při chemoterapii

Test je skríningový a detekuje mutaci genu pro dihydropyrimidin dehydrogenázu (DPYD).

Tento test je vhodný pro klienty nastupující terapii 5-fluoro-uracilem (5-FU). Terapie 5-FU je široce používána u pacientů se solidními nádory, tzn. nádory tlustého střeva, prsu, krku, hlavy, vaječníků. V případě přítomnosti mutace v genu pro DPYD, vzniká nefunkční enzym, 5-FU nemůže být odbouráván a je pro tělo vysoce toxický. Pacienti s jednou mutací mohou dostat pouze limitní dávku 5-FU a u pacientů se dvěma mutacemi je nutné přejít vzhledem k závažným rizikům smrtelné toxicity k alternativní léčbě.

Výskyt 
Závažná léková toxicita se vyskytuje u 5-15% léčených a 1% pacientů nakonec z důvodů komplikace – lékové toxicity umírá.

Chcete se na něco zeptat? Máte zájem o některý z genetických testů?