Genetický test – Detekce polymorfismu destičkových antigenů HPA

Jedná se o speciální genetický laboratorní test, který detekuje přítomnos HLA antigenů specifických pro krevní destičky. Test je proveden na základě vyšetření DNA získaného z malého množství buněk.

Typizace HPA antigenů, tzn. antigenů specifických pro krevní destičky neboli trombocyty je důležitá zejména z hlediska tří klinických stavů: neonatální aloimunní trombocytopenie, posttransfúzní purpury a posttransplantační trombocytopenie.

Jedná se o vyšetření DNA, získané z trombocytů. Použité metody jsou PCR a agarózová elektroforéza.

Sledovaná antigeny

HPA 1a, b, 2a, b, 3a, b, 4a, b, 5a, b, 6a, b, 15a, b

Chcete se na něco zeptat? Máte zájem o některý z genetických testů?