Genetický test – DNA typizace cytokinů

Jedná se o genetický laboratorní test vhodný pro DNA typizaci cytokinů.

Cytokiny

(menší signální proteinové molekuly) se podílí významným způsobem na imunitní odpovědi organismu. Jsou produkovány buňkami imunitního systému a mezi jejich schopnosti patří navození rychlého dělení a diferenciace (tzn. specializace) určitých typů buněk. Tyto buňky pak mohou efektivně bojovat proti patogenům

U různých cytokinů bylo zjištěno, že ovlivňují reakci štěpu proti hostiteli během posttransplantačních dějů, dále ovlivňují nádorová onemocnění, onemocnění AIDS a autoimunitní onemocnění..

DNA typizace 22 polymorfních pozic v 13 cytokinech:
IL-1alfa, IL-1beta, IL-1R, IL-1RA, IL-4Ralfa, IL-12, Gamma-IFN, TGF-beta, TNF-alfa, IL-2, IL-4, IL-6 a IL-10

Chcete se na něco zeptat? Máte zájem o některý z genetických testů?